Verzoek informatie
+31(0)88 – 428 31 11

Verzoek informatie

or Call +31(0)88 – 428 31 11

Hoe krijgt u beter inzicht in de performance van uw contact center?

november 2, 2018 / Evolve IP

Als manager van een team Klantcontact of contact center wilt u direct aan kunnen sturen op een proces. Dit op basis van u direct ter beschikking staande parameters. Ook wilt u verantwoording afleggen over de u gestelde doelen van uw organisatie.  U moet daarom beschikken over de juiste gegevens om bij te kunnen sturen en om te kunnen rapporteren. Daarom is het belangrijk dat u de volgende stappen volgt:

 1. Kies de juiste gegevens en weet wat deze betekenen
 2. Volg de juiste statistieken
 3. Controleer de gegevens regelmatig
 4. Implementeer uw veranderproces
 5. Tref sturende (corrigerende) maatregelen
 • Kies de juiste gegevens en weet wat deze betekenen: Gebruik alleen gegevens waarvan u de betekenis begrijpt en kunt interpreteren. Hoe zijn de gegevens tot stand gekomen en op welke manier worden de verschillende Key Performance Indicators (KPI’s) berekend. Het is cruciaal om te begrijpen hoe de cijfers geïnterpreteerd moeten worden. Evolve IP helpt haar klanten graag bij de interpretatie van de gegevens en het trekken van de juiste gevolgtrekkingen. Daarmee voorkomt u onnodige foutieve beslissingen.
 • Volg de juiste statistieken: Concentreer u op de statistieken die er het meest toe doen. Hier zal een groot deel van het blogbericht van vandaag over gaan.Controleer uw resultaten regelmatig: Controleer dagelijks de resultaten. Niet alles hoeft elke dag bekeken te worden en we zullen bespreken op welke dingen u moet letten en hoe vaak. Stel automatische rapportages in zodat u op de hoogte blijft van alle gegevens die voor u belangrijk zijn.
 • Implementeer verandermanagement: Als u over de juiste gegevens en grafieken beschikt kunt u diverse conclusies trekken. Hou in uw achterhoofd dat dit betrekking kan hebben op :  proces ; personeel ; middelen en organisatie. U heeft waarschijnlijk met uw team zelf de grootste invloed op uw procesresultaat, maar dit kan ook beïnvloed worden door handelingen vanuit uw organisatie (backoffice. In het geval van diverse stuurgegevens is het voor u van belang uw stakeholders en collega’s bij uw procesresultaat te betrekken en mee te nemen in het verbeter- (verander) proces. In het geval van systemen kan dit ook een leverancier zijn die u ondersteunt met bijvoorbeeld een WFM of KCC oplossing.
 • Tref corrigerende maatregelen: Als u de scope van verbetering (verandering) heeft bepaald kunt u herkennen welke acties vereist zijn en wie daarin betrokken moeten worden. U kunt deze acties gericht inzetten om uw proces optimaal te kunnen aansturen en uw gewenste resultaten te bereiken.

De belangrijkste prestatie indicatoren om uw performance te beoordelen:

 • Service Level: Het Service Level wordt eenvoudigweg berekend als het percentage binnenkomende interacties dat wordt beantwoord binnen de doelen van uw organisatie. Het meest voorkomende doel in de branche voor klantcontact voor spraakinteracties is: 80/20 regel: 80% van de oproepen wordt binnen 20 seconden beantwoord. Dit Service Level-doel maakt de optimale balans tussen de klanttevredenheid en efficiëntie van het contact center zichtbaar. Veel organisaties gebruiken een Gemiddeld Antwoord Tijd (Average Speed of Answer) als een vervanging voor het Service Level. Dit bevelen wij niet aan omdat de Average Speed of Answer(ASA) erg misleidend kan zijn. Bij de ASA wordt namelijk gesproken over een gemiddelde. Veel bellers worden meteen beantwoord zonder te wachten en bellers wachten veel langer dan het gemiddelde in de wachtrij. De ASA houdt geen rekening met bellers die de wachtrij verlaten (abandoned calls). De ASA is wel interessant voor urgente interacties zoals oproepen, chat en web callback.
 • Volg het geboden Service Level gedurende de dag – Als u een nog hogere standaard wilt bereiken, kunt u het SL tracken op basis van een aantal intervallen per dag. En niet, zoals nu vaak gebeurt, als een gemiddelde over de hele dag. Met andere woorden, tijdens hoeveel intervallen hebt u uw SL-doel bereikt? In veel organisaties zijn er perioden waarin het callcenter met minimale bezetting werkt en de resultaten niet erg goed zijn. In combinatie met andere intervallen waarbij het callcenter volledig bemand is, raakt de algemene SL voor de dag het doel. Als een organisatie het SL op basis van een % van de intervallen zou meten, zou het totale percentage dalen. Het is een goede manier om te zien hoe consequent u gedurende de hele dag uw gewenste resultaten levert.
 • Responsetime (reactietijd) wordt vaak gebruikt voor niet urgente transacties zoals e-mail. Doel is om te meten hoe snel de klant een reactie van een agent ontvangt. Als het bijvoorbeeld uw doel is om e-mails binnen één werkdag te beantwoorden, is de verwachting dat in die periode 100% van die e-mails worden beantwoord.
 • Answer rate (beantwoordingspercentage) is het percentage interacties dat is beantwoord. Aan het eind van de dag is dit percentage van cruciaal belang. Veelal is het doel om elke vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit gaat misschien niet altijd zo snel als u zou willen, maar komen alle klantvragen wel uit in het contact center? Door slim te routeren kunt u de bellers zelfservices bieden of interacties. Daarmee voorkomt u dat de klant snel ophangt. De Abandon rate (percentage bellers dat de wachtrij verlaat) wordt hierdoor geminimaliseerd. Toch verliest iedere organisatie een paar procent van de binnenkomende gesprekken tijdens de routering naar de juiste medewerker, dit is normaal. Het is niet realistisch om te streven naar een minimale abandon rate die richting de nul gaat, tenzij u letterlijk levens kost als de call niet wordt beantwoord.
 • Bezettingsgraad – De bezettingsgraad van uw contact center geeft aan hoeveel agenten er aanwezig zijn. Dit wordt meestal gemeten door het aantal ingelogde agenten. Liefst heeft u dat ingelogde agenten beschikbaar zijn voor het aannemen van binnenkomende gesprekken, maar vaak zijn zij bezet (talk time) of bezig met de verwerking van de call (wrap-up time). De totale tijd dat een agent met een call bezig is, wordt de Handling time genoemd. De handling time én de verhouding van de talk time en wrap-up time is per type vraag verschillend en hangt samen met de gestelde SL-doelen. Hoe hoger het SL-doel, hoe langer de handling time. Sommige mensen denken dat de talk time gelijkstaat aan productiviteit, maar agenten zijn ook productief wanneer zij bezig zijn met de wrap-up. Het handling time percentage is een goede maatstaf voor het management om de juiste balans te vinden tussen het call aanbod en de bezetting in relatie tot het gewenste serviceniveau. Wanneer u de onderlinge relatie tussen de bezetting en het SL begrijpt, bevindt u zich in een uitstekende positie om onderbouwd verandering binnen het contact center teweeg te brengen. En wat nog belangrijker is, het is een duidelijke indicator om te meten of de werkdruk acceptabel is en hoe het moraal op de afdeling is. Zodra het handling-time percentage 80% of hoger wordt, zal de druk bij de meeste agenten te hoog worden.
 • Idle Time – Dit is een leidend statistisch gegeven om de algehele planning van de resourcecapaciteit te meten. Als agenten te vaak inactief zijn, zijn je SL-doelen dan te hoog of ben je overbezet? Heeft u andere taken naast telefonie die zij kunnen afhandelen?
 • Voorspelling & Realisatie (Workforce Management WFM) – Veel klanten hebben een Workforce Management proces ingericht en werken met een WFM-systeem. Om het proces goed te kunnen aansturen hebben klanten belangrijke meetpunten nodig over de voorspelde en de gerealiseerde call volumes. Ook is er inzicht nodig in gegevens over de geplande personele bezetting versus de feitelijke bezetting. Evolve IP ondersteunt verschillende WFM-tools en  beschikt over een standaardoplossing op Monet, voor forecasting en real-time inzicht, die vanuit de Automatic Call Distribution (ACD) wordt gevoed. Onze klanten kunnen daarmee tot 95% nauwkeurig forecasten. Nauwkeurige prognoses maken het mogelijk uw planning te optimaliseren en de verwachte werklast nauwkeurig af te stemmen met de benodigde personele bezetting. Dit resulteert in een hoger Service Level en verbetert de klanttevredenheid.

De bovenstaande statistieken zijn cruciaal om inzichtelijk te hebben. Er zijn echter aanvullende statistieken die u wilt kunnen meten om de prestaties van uw agent te bewaken. Meer weten over prestatie indicatoren? Download dan onderstaande whitepaper.

Categories: Call Center
Aanbevolen
De Evolve IP Compliance CloudTM

Compliance is voor Evolve IP méér dan voldoen aan wet- & regelgeving. Compliance is een manier van zakendoen die het onze klanten mogelijk maakt om zaken te doen.

Bij Evolve IP zorgen we ervoor dat onze systemen en werkwijzen voldoen aan de laatste wet- & regelgeving en dat de data die wij verwerken optimaal beveiligd is. Op deze manier kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hun data en de data van hún klanten met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld en beschermd. Dat doen wij met een combinatie van bewezen technologie, processen en adequate controles. Evolve IP is ISO 27001 gecertificeerd en onze worden beveiligings- en privacymaatregelen worden regelmatig geauditeerd, zowel door externe partijen als via interne audits. De Evolve IP Compliance Cloud wordt door een team van Security Officers bewaakt en uitgevoerd, zowel binnen Europa als wereldwijd.

 
 

Compliance may vary by region

Wat Onze Klanten Zeggen
 • “Op papier zag het voorstel van Evolve IP er goed uit, maar ze moesten zich in de praktijk bewijzen met een 'proof of concept'.”

  Don van Arem, Service Desk Manager - Knab

 • “De contact center oplossing zorgt voor minder werkdruk op de afdeling. Uiteindelijk zorgt dat voor meer tevreden klanten”

  Robert Jonker, Manager Customer Service - iBOOD

 • "Met ons oude systeem werkten we zonder sturingsinformatie. Nu krijg ik, wanneer ik dat wil, een overzicht van alle KPI’s."

  Willie Brouwer, Sales Coördinator - Prénatal

Wat de experts denken

Onze door analisten geprezen oplossingen zijn gebouwd op een conforme architectuur van wereldklasse. Deze architectuur gebruikt de blue-chip-technologieën die organisaties al kennen en vertrouwen.

Gartner

We zetten de beste oplossingen in, waaronder: Noodherstel, Contact Center, Geïntegreerde Communicatie, DaaS en IaaS. Onze services zijn door een analist gewaardeerd, door een leverancier gevalideerd, door klanten aanbevolen en bekroond.

HITRUST

Evolve IP is er trots op, dat het de eer heeft om HITRUST CSF gecertificeerd te zijn! Certificering aan het HITRUST Common Security Framework (CSF) bevestigt, dat alle cloudcomputing- en cloud communicatiediensten van Evolve IP, voldoen aan de strengste beveiligingsnormen voor elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (PHI). De HITRUST-beveiligingsstandaard is ontwikkeld door en voor de gezondheidszorg als middel om verder te gaan dan de compliance benodigdheden van HIPAA.

Het HITRUST Common Security Framework (CSF) is ontwikkeld om de vele veiligheids-, privacy- en regulerende uitdagingen waarmee organisaties in de gezondheidszorg worden geconfronteerd aan te pakken. Het HITRUST CSF is ontwikkeld door zorgverleners en IT-professionals om een efficiënt en prescriptief structuur te bieden voor het beheer van de beveiligingsvereisten die inherent zijn aan HIPAA. HITRUST CSF rationaliseert voor de gezondheidszorg relevante regulaties en normen in één overkoepelend beveiligingskader. Een belangrijk gedeelte van het antwoord 'Wat is HITRUST' is dat de CSF op risico's is gebaseerd en op compliance is gebaseerd. Hierdoor kunnen de organisaties de baselines en vendor management-programma's die ze volgen aanpassen op basis van hun specifieke organisatietype, grootte, systemen en wettelijke vereisten.

HIPPA

De privacyreglementen van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) vereisen dat zorgaanbieders, organisaties en hun zakelijke relaties, procedures ontwikkelen en volgen die de geheimhoudingsplicht en veiligheid van beschermde gezondheidsinformatie (PHI) waarborgen wanneer deze wordt overgedragen, ontvangen, behandeld of gedeeld. Dit geldt voor alle vormen van PHI - papier, mondeling en elektronisch, enz. Degenen die zich niet aan HIPAA houden, kunnen last hebben van hoge boetes die voor grote schendingen tot miljoenen dollars oplopen.

De Compliance Cloud ™ stelt gedekte entiteiten en hun zakenpartners die zich aan HIPAA-regulaties moeten houden, volledig in staat om gebruik te maken van een veilige omgeving. Deze kan gebruikt worden om beschermde gezondheidsinformatie (PHI), te verwerken, onderhouden en opslaan en meer.

SSAW 16 Service Organization Control II (SOC 2)

Evolve IP heeft een SSAE 16 SOC 2 Type II-rapport ontvangen over onze interne controles waarmee wij de potentiële risico's, de veiligheid, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid beoordelen, van niet alleen onze cloud-gebaseerde diensten, maar ook de fysieke en logische infrastructuur. Evolve IP gebruikt de gecertificeerde openbare boekhouding firma van Grant Thornton om haar jaarlijkse audit en attest uit te voeren in overeenstemming met de “Uitspraken over Normen voor Attestbetrokkenheid No. 16” en de bijbehorende “Vertrouwde Diensten Principes”, zoals gepubliceerd door de AICPA, om de effectiviteit van Evolve IP’s serviceorganisatie controles te evalueren en controleren.

Forbes

Hoewel Forbes regelmatig verslag en erkenning biedt over Evolve IP, hebben ze Evolve IP onlangs erkend als de "Best Cloud Computing Bedrijven en CEO's om voor te werken in 2017". Ze hebben Evolve IP gerangschikt in de top 3 net achter Google en Microsoft in de Cloud Infrastructuur-classificatie. (Feb 2017). Forbes heeft onlangs ook Evolve IP erkend voor het in de cloud brengen van “Singer Equipment Corporation”, (een mainstream-bedrijf gebaseerd in PA) door middel van uniforme communicatie. (September 2017). Vorig jaar erkende Forbes het onderzoek van Evolve IP van 1.080 leidinggevenden dat de nummer één reden om naar de cloud te gaan dezelfde reden is als dat het wordt vermeden. (Mrt 2016).

Unified Communications Product of the Year

TMC en Internet Telephony Magazine hebben het Verenigde Communicatie -platform van Evolve IP uitgeroepen tot winnaar van het Verenigde Communicatie-product van het jaar 2017. Dit is de zesde keer dat Evolve IP is gehonoreerd met deze prestigieuze prijs en volgt een reeks productinnovaties waarmee het bedrijf zijn internationale dekking snel kon uitbreiden.

Evolve IP's zakelijke samenwerkingshulpmiddelen en IP-telefoonsysteem verbeteren de productiviteit van medewerkers op kantoor en op de weg drastisch met een “Verenigde Communicatie als een Dienst” (UCaaS) -platform. Dit platform integreert stem, video, instant messaging & aanwezigheid (IM & P), op pc delen, audio/ web conferenties en meer. Het bedrijf biedt ook een gesofisticeerd webgebaseerd beheer portaal, OSSmosis®, waarmee beheerders snel en eenvoudig systeemfuncties kunnen configureren en gebruikers kunnen wijzigen zonder dat ze contact hoeven op te nemen met een derde partij voor veranderingen.

Inc.

Inc. Magazine heeft Evolve IP erkend in de 34e jaarlijkse Inc. 500 | 5000. Een exclusieve lijst van snelst groeiende particuliere bedrijven in de Verenigde Staten. De lijst wordt onthuld in het september nummer van Inc. Magazine.

Het verhaal van de Inc. 5000 van dit jaar is het verhaal van groot leiderschap. In een ongelooflijk concurrerend bedrijfsklimaat is er iets buitengewoons nodig om je bedrijf naar de top te brengen, "zegt de heer Eric Schurenberg, hoofd President en hoofdredacteur." Je moet niet vergeten dat het gemiddelde bedrijf op de Inc. 5000, bijna 6 keer zo groot is geworden - sinds 2012. Bedrijfseigenaren bereiken dit soort successen niet per ongeluk.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Evolve IP heeft de Kaart Betaling Industrie (PCI) dataveiligheid (DSS) -norm bereikt, die alle 12 secties van de PCI DSS bedekt. De PCI-standaard voor gegevensbeveiliging is een uitgebreide reeks van standaarden. Deze standaarden vereisen dat verkopers en serviceproviders die klant-kaartgegevens opslaan, verwerken of verzenden, zich houden aan strikte informatie-beveiligingscontroles en processen. Deze zijn gecreëerd door de merken die de “PCI Security Standards Council” hebben opgericht, waaronder American Express, Discover Financial, JCB International, MasterCard Worldwide en Visa Inc.

CSA STAR

Evolve IP is een geregistreerd en deelnemend lid van het CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR). De CSA was opgericht om de transparantie van beveiligingspraktijken in cloud dienstverleners te bevorderen. Het is een gratis, openbaar toegankelijk register dat de beveiligingscontroles van verschillende cloud computing-aanbiedingen documenteert, zodat gebruikers de beveiliging kunnen beoordelen van cloud dienstverleners die zij momenteel gebruiken of overwegen in te huren. CSA STAR is vrij voor alle cloud dienstverleners en stelt hen in staat om beoordelingsrapporten in te dienen waarin wordt vastgesteld dat de CSA gepubliceerde beste praktijken worden nageleefd. Het doorzoekbare register stelt potentiële cloud-klanten in staat, de beveiligingspraktijken van aanbieders te beoordelen en hun zorgvuldigheid te versnellen. Dit leidt tot inkoopervaringen van hogere kwaliteit. CSA STAR betekent een grote stap voorwaarts in de transparantie van de industrie en moedigt aanbieders aan om beveiligingsmogelijkheden een onderscheidende markt te maken.

Deloitte’s Technology Fast 500TM

Evolve IP is voor het tweede achtereenvolgende jaar gerangschikt op Deloitte's Technology Fast 500 ™. Technology Fast 500, biedt een ranglijst aan van de 500 snelst-groeiende technologie-, media-, telecommunicatie-, levenswetenschappen - en energietechnologie bedrijven in Noord-Amerika - zowel publiek als privé.

Technology Fast 500 onderscheiding winnaars worden geselecteerd op basis van de procentuele omzetgroei van 2012 tot 2015. De lijst is een echte “Wie is Wie” van technologie, met technologische bedrijven zoals Google, VMware en Facebook.

Red Herring

Red Herring heeft Evolve IP genoemd als een van de Top 100-bedrijven in Noord-Amerika. De Top 100 van Red Herring erkent de leidende en meest veelbelovende privébedrijven van over de hele wereld. Van de meer dan 20 criteria gebruikt om bedrijven te analyseren voor de prijs, werd Evolve IP gewaardeerd voor zijn financiële prestaties, technologische innovatie, klantvoetafdruk, het DNA van de oprichters en de adresseerbare markt.

Elk jaar selecteert Red Herring de prijswinnaars voor Noord-Amerika van ongeveer 1.200 privé gefinancierde bedrijven in de VS en Canada. Red Herring heeft bedrijven sinds 1996 in de gaten gehouden. Zijn organisaties en redacteuren waren een van de eersten die herkenden dat bedrijven zoals Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube, Palo Alto Networks en eBay de manier waarop we leven en werken zouden veranderen.

Entrepreneur

Evolve IP is erkend als een van de "Beste Ondernemingsbedrijven in America" in de Entrepreneur360 ™ Performance Index van Entrepreneur magazine, een studie met een uitgebreide analyse van particuliere bedrijven in Amerika. Op basis van dit onderzoek dat door Entrepreneur is gesmeed, wordt Evolve IP erkend als een bedrijf dat de groei illustreert, niet alleen met bruto-inkomen en netto-inkomen maar ook in duurzaamheid en het vermogen om blijvend succes te behalen.

Volgens Entrepreneur, na het evalueren van ongeveer 10,000 VS gebaseerde bedrijven, verzamelde het team van redacteuren en onderzoekers achter de E360 Performance Index, meer dan 250 fragmenten van de finalisten, met de nadruk op groei ontwikkeling en uitdagingen, het stellen van doelen, toewijzing van hulpmiddelen en beloningssystemen. De analyse onthulde een klasse van vooraanstaande bedrijven, waaronder Evolve IP, waarvan het aanhoudende succes grotendeels is gebaseerd op het superieure waarden scheppen voor hun klanten, het bouwen van een adaptieve leercultuur en een agressieve geografische uitbreiding, waardoor ze vandaag tot de meest dynamische bedrijven in Amerika behoren.

Laatste persberichten

Evolve IP zet sterker in op partnersamenwerking
november 1, 2019 / Evolve IP
Evolve IP zet sterker in op partnersamenwerking ROTTERDAM, Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft in oktober het team Partner management uitgebreid met Patrick Martinus (Manager indirect), Steven van...
Evolve IP behaalt recordomzet in eerste kwartaal van 2019 in Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK)
mei 1, 2019 / Evolve IP
Cloud platform 100% uptime, nieuwe diensten gelanceerd en stijgende klanttevredenheidsscores ROTTERDAM, Nederland Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft vandaag aangekondigd dat het recordverkopen in Europa en het Verenigd Koninkrijk...
Evolve IP leverancier en partner van Mediq Assist in Nederland en Duitsland
april 11, 2019 / Evolve IP
Mediq Assist Duitsland kiest voor implementatie Evolve IP Cloud oplossingen Met gepaste trots kondigen wij aan dat Mediq Assist en Evolve IP Europe het contract hebben ondertekend voor de...
Gratis naar de CCW Berlijn met Evolve IP!
januari 29, 2019 / Evolve IP
Germany is calling! 19 t/m 21 februari staat Evolve IP weer met een eigen stand op de CCW Berlijn! Komt u ons opzoeken? Lees hieronder hoe u aan een gratis...
Bekijk meer
Dichtbij

Contact

or Call +31(0)88 – 428 31 11
Deze site gebruikt cookies voor analytische doeleinden om de inhoud van de site en de advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Meer weten? Raadpleeg onze privacy statement.
Close