Verzoek informatie
+31(0)88 – 428 31 11

Verzoek informatie

or Call +31(0)88 – 428 31 11

Terugblik Thuiszorg Kennisochtend 2018

februari 1, 2018 / Evolve IP

Kennisochtend Thuiszorg

Op dinsdag 23 januari was het moment eindelijk daar, de Kennisochtend voor de Thuiszorg kon worden afgetrapt. Zo’n 25 contactpersonen, vaak team managers, van verschillende thuiszorg organisaties kwamen bijeen in het Van der Valk hotel te Utrecht om na te denken over de de vraag: Hoe bent u optimaal bereikbaar voor uw cliënt?

De ochtend werd afgetrapt met een interactieve sessie onder leiding van Evolve IP waarbij de bereikbaarheid en het verlenen van zorg centraal stonden. De aanwezige managers werden gevraagd om in te gaan op de volgende stellingen:

– Welk cijfer geeft u uw zorgteam voor uw telefonische bereikbaarheid in geval van een hulpvraag?
– Hoe heeft u uw bereikbaarheid ingeregeld als uw zorgverlener bezet is?
– Uw team biedt zorg voor cliënten. U organiseert de telefonische bereikbaarheid door….

Deze stellingen zorgden voor mooie discussies waaruit een paar interessante conclusies kwamen:

• Iedere zorgorganisatie heeft een eigen kijk op de invulling van het onderwerp bereikbaarheid, maar vinden het allemaal erg belangrijk om de bereikbaarheid goed geregeld te hebben.
• Veel organisaties willen beter bereikbaar zijn vanwege het persoonlijke contact met de cliënt en de focus op het verlenen van zorg
• Veel zorgorganisaties maken te weinig gebruik maken van slimme technieken die kunnen zorgen voor een vereenvoudiging en verbetering van de bereikbaarheid.

Veel zorgorganisaties werken met een zorgcentrale, een ‘doorgeeftelefoon’ of delen het rooster aan haar cliënten. Deze manier van werken zorgt voor situaties waarin een zorgteam minder goed of zelfs slecht bereikbaar is. De doorgifte van de telefoon is niet goed gegaan, of de zorgcentrale kan de zorgverlener niet bereiken. Om goed te kunnen sturen op de bereikbaarheid van de zorgverleners is het van belang dat er goed gemeten kan worden. Hierdoor bent u in staat om duidelijke rapportages te maken voor de organisatie. Zowel op persoonlijk, team- en regionaal niveau.

Slechts een beperkt aantal organisaties inzicht heeft in de bereikbaarheid. Veel andere organisaties verkrijgen inzicht door steekproeven te houden of maken alleen een inschatting. Er is op dit gebied nog veel winst te behalen voor de meeste zorgorganisaties.

Twee thuiszorgorganisaties presenteerden hoe zij de bereikbaarheid hebben verbeterd door het bereikbaarheidsproces te automatiseren via Online Teamcontact van Evolve IP.

Azora

Maria Stapper, teammanager bij Azora, presenteerde de visie van Azora op het contact met haar cliënten. Azora heeft gekozen om het hele bereikbaarheidsproces te vereenvoudigen met als doel de bereikbaarheid voor cliënten te verbeteren. In het verleden kwamen alle gesprekken bij Azora, ongeacht de vraag, binnen op een centraal servicepunt. Thuiszorgmedewerkers werkten met een bereikbare telefoon die zij op kantoor moesten ophalen en uiteraard weer terugbrengen. Ideaal was dit niet!

““De doorgeeftelefoon zorgde voor ontevreden cliënten, onrust in het zorgteam en daarnaast voor een hoge werkdruk op het servicepunt.””

Azora heeft besloten om te kijken naar andere oplossingen met als doel te zorgen dat Azora het bereikbaarheidsproces in één keer kon automatiseren.Door het gebruik van Online Teamcontact van Evolve IP worden alle inkomende gesprekken rechtstreeks afgeleverd bij de dienstdoende medeweker in plaats van bij het servicepunt.

“De roulatietelefoon is verleden tijd, inkomende gesprekken komen bij de juiste medewerker op basis van onze planning. Het resultaat mag er zijn: onze cliënten voelen zich weer vertrouwd bij onze organisatie en onze medewerkers kunnen zich weer richten op de zorgtaken!”

STMR

Yoeri Kiesenberg is ICT Manager bij STMR en vertelde vanuit een ICT oogpunt over het transitieproces dat STMR heeft doorlopen Het doel van STMR was om te zorgen dat haar medewerkers zich meer op zorgtaken konden gaan richten. Voor de transitie van STMR naar Online Teamcontact moesten de zorgverleners met bereikbare dienstin -en uitloggen op de telefooncentrale.
“Dit proces ging gepaard met veel problemen en zorgde voor onbereikbare zorgverleners. Er moesten moeilijke inlogcodes worden ingevoerd die werden vergeten door onze medewerkers. Daarnaast kwam het ook geregeld voor dat een medewerker vergat in -of uit te loggen”.

Vanuit de verantwoordelijkheid als ICT Manager vertelde Kiesenberg daarnaast dat hij het belangrijk vond dat een nieuwe technische oplossing moest bijdragen aan het ontzorgen van de medewerkers die de zorgtaken uitvoeren. “Het is voor ons daarnaast erg belangrijk om frequent te evalueren, ook als het gaat om een bereikbaarheidsoplossing. Ons motto: Optimalisatie door Evaluatie.”

Evolve IP

Sander Cok, Business Consultant bij Evolve IP, sloot de ochtend af door een presentatie te houden die antwoord gaf   op de vraag: ‘Hoe kan techniek ondersteunend zijn bij het waarborgen van bereikbaarheid?’ Zijn presentatie opende hij met een tweetal stellingen waar de aanwezigen uitgebreid op mochten reageren:

  – Timemanagement is essentieel in de zorg.
  – Zorg zonder persoonlijke aandacht is geen zorg. 

Deze presentatie was een ‘wake-up-call’ voor veel van de aanwezigen: Techniek is ondersteunend bij het borgen van   persoonlijke aandacht voor de cliënt en zorgt voor beter timemanagement. Een bereikbaarheidsoplossing zoals Online Teamcontact is het perfecte voorbeeld waarbij techniek, als onderdeel van een herziend proces, ondersteunend is aan een groter doel.

Online Teamcontact maakt het mogelijk om de bereikbare dienst te baseren op basis van de ingeplande bereikbare dienst. De persoon die dienst heeft, wordt opgezocht in het  bestaande planningspakket. Maakt u geen gebruik van en planningspakket, dan kunnen wij een eenvoudige rooster applicatie meelveren.

Sander sloot zijn presentatie af met de vraag: Is de bereikbaarheid van uw zorgteam 100% geborgd? Wat zou u op deze vraag antwoorden? Evolve IP doet graag een bereikbaarheidsmeting bij uw organisatie om u inzicht te geven hoe het met de bereikbaarheid gesteld is.

Aanbevolen
De Evolve IP Compliance CloudTM

Compliance is voor Evolve IP méér dan voldoen aan wet- & regelgeving. Compliance is een manier van zakendoen die het onze klanten mogelijk maakt om zaken te doen.

Bij Evolve IP zorgen we ervoor dat onze systemen en werkwijzen voldoen aan de laatste wet- & regelgeving en dat de data die wij verwerken optimaal beveiligd is. Op deze manier kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hun data en de data van hún klanten met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld en beschermd. Dat doen wij met een combinatie van bewezen technologie, processen en adequate controles. Evolve IP is ISO 27001 gecertificeerd en onze worden beveiligings- en privacymaatregelen worden regelmatig geauditeerd, zowel door externe partijen als via interne audits. De Evolve IP Compliance Cloud wordt door een team van Security Officers bewaakt en uitgevoerd, zowel binnen Europa als wereldwijd.

 
 

Compliance may vary by region

Wat Onze Klanten Zeggen
  • “Op papier zag het voorstel van Evolve IP er goed uit, maar ze moesten zich in de praktijk bewijzen met een 'proof of concept'.”

    Don van Arem, Service Desk Manager - Knab

  • “De contact center oplossing zorgt voor minder werkdruk op de afdeling. Uiteindelijk zorgt dat voor meer tevreden klanten”

    Robert Jonker, Manager Customer Service - iBOOD

  • "Met ons oude systeem werkten we zonder sturingsinformatie. Nu krijg ik, wanneer ik dat wil, een overzicht van alle KPI’s."

    Willie Brouwer, Sales Coördinator - Prénatal

Wat de experts denken

Onze door analisten geprezen oplossingen zijn gebouwd op een conforme architectuur van wereldklasse. Deze architectuur gebruikt de blue-chip-technologieën die organisaties al kennen en vertrouwen.

Gartner

We zetten de beste oplossingen in, waaronder: Noodherstel, Contact Center, Geïntegreerde Communicatie, DaaS en IaaS. Onze services zijn door een analist gewaardeerd, door een leverancier gevalideerd, door klanten aanbevolen en bekroond.

HITRUST

Evolve IP is er trots op, dat het de eer heeft om HITRUST CSF gecertificeerd te zijn! Certificering aan het HITRUST Common Security Framework (CSF) bevestigt, dat alle cloudcomputing- en cloud communicatiediensten van Evolve IP, voldoen aan de strengste beveiligingsnormen voor elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (PHI). De HITRUST-beveiligingsstandaard is ontwikkeld door en voor de gezondheidszorg als middel om verder te gaan dan de compliance benodigdheden van HIPAA.

Het HITRUST Common Security Framework (CSF) is ontwikkeld om de vele veiligheids-, privacy- en regulerende uitdagingen waarmee organisaties in de gezondheidszorg worden geconfronteerd aan te pakken. Het HITRUST CSF is ontwikkeld door zorgverleners en IT-professionals om een efficiënt en prescriptief structuur te bieden voor het beheer van de beveiligingsvereisten die inherent zijn aan HIPAA. HITRUST CSF rationaliseert voor de gezondheidszorg relevante regulaties en normen in één overkoepelend beveiligingskader. Een belangrijk gedeelte van het antwoord 'Wat is HITRUST' is dat de CSF op risico's is gebaseerd en op compliance is gebaseerd. Hierdoor kunnen de organisaties de baselines en vendor management-programma's die ze volgen aanpassen op basis van hun specifieke organisatietype, grootte, systemen en wettelijke vereisten.

HIPPA

De privacyreglementen van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) vereisen dat zorgaanbieders, organisaties en hun zakelijke relaties, procedures ontwikkelen en volgen die de geheimhoudingsplicht en veiligheid van beschermde gezondheidsinformatie (PHI) waarborgen wanneer deze wordt overgedragen, ontvangen, behandeld of gedeeld. Dit geldt voor alle vormen van PHI - papier, mondeling en elektronisch, enz. Degenen die zich niet aan HIPAA houden, kunnen last hebben van hoge boetes die voor grote schendingen tot miljoenen dollars oplopen.

De Compliance Cloud ™ stelt gedekte entiteiten en hun zakenpartners die zich aan HIPAA-regulaties moeten houden, volledig in staat om gebruik te maken van een veilige omgeving. Deze kan gebruikt worden om beschermde gezondheidsinformatie (PHI), te verwerken, onderhouden en opslaan en meer.

SSAW 16 Service Organization Control II (SOC 2)

Evolve IP heeft een SSAE 16 SOC 2 Type II-rapport ontvangen over onze interne controles waarmee wij de potentiële risico's, de veiligheid, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid beoordelen, van niet alleen onze cloud-gebaseerde diensten, maar ook de fysieke en logische infrastructuur. Evolve IP gebruikt de gecertificeerde openbare boekhouding firma van Grant Thornton om haar jaarlijkse audit en attest uit te voeren in overeenstemming met de “Uitspraken over Normen voor Attestbetrokkenheid No. 16” en de bijbehorende “Vertrouwde Diensten Principes”, zoals gepubliceerd door de AICPA, om de effectiviteit van Evolve IP’s serviceorganisatie controles te evalueren en controleren.

Forbes

Hoewel Forbes regelmatig verslag en erkenning biedt over Evolve IP, hebben ze Evolve IP onlangs erkend als de "Best Cloud Computing Bedrijven en CEO's om voor te werken in 2017". Ze hebben Evolve IP gerangschikt in de top 3 net achter Google en Microsoft in de Cloud Infrastructuur-classificatie. (Feb 2017). Forbes heeft onlangs ook Evolve IP erkend voor het in de cloud brengen van “Singer Equipment Corporation”, (een mainstream-bedrijf gebaseerd in PA) door middel van uniforme communicatie. (September 2017). Vorig jaar erkende Forbes het onderzoek van Evolve IP van 1.080 leidinggevenden dat de nummer één reden om naar de cloud te gaan dezelfde reden is als dat het wordt vermeden. (Mrt 2016).

Unified Communications Product of the Year

TMC en Internet Telephony Magazine hebben het Verenigde Communicatie -platform van Evolve IP uitgeroepen tot winnaar van het Verenigde Communicatie-product van het jaar 2017. Dit is de zesde keer dat Evolve IP is gehonoreerd met deze prestigieuze prijs en volgt een reeks productinnovaties waarmee het bedrijf zijn internationale dekking snel kon uitbreiden.

Evolve IP's zakelijke samenwerkingshulpmiddelen en IP-telefoonsysteem verbeteren de productiviteit van medewerkers op kantoor en op de weg drastisch met een “Verenigde Communicatie als een Dienst” (UCaaS) -platform. Dit platform integreert stem, video, instant messaging & aanwezigheid (IM & P), op pc delen, audio/ web conferenties en meer. Het bedrijf biedt ook een gesofisticeerd webgebaseerd beheer portaal, OSSmosis®, waarmee beheerders snel en eenvoudig systeemfuncties kunnen configureren en gebruikers kunnen wijzigen zonder dat ze contact hoeven op te nemen met een derde partij voor veranderingen.

Inc.

Inc. Magazine heeft Evolve IP erkend in de 34e jaarlijkse Inc. 500 | 5000. Een exclusieve lijst van snelst groeiende particuliere bedrijven in de Verenigde Staten. De lijst wordt onthuld in het september nummer van Inc. Magazine.

Het verhaal van de Inc. 5000 van dit jaar is het verhaal van groot leiderschap. In een ongelooflijk concurrerend bedrijfsklimaat is er iets buitengewoons nodig om je bedrijf naar de top te brengen, "zegt de heer Eric Schurenberg, hoofd President en hoofdredacteur." Je moet niet vergeten dat het gemiddelde bedrijf op de Inc. 5000, bijna 6 keer zo groot is geworden - sinds 2012. Bedrijfseigenaren bereiken dit soort successen niet per ongeluk.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Evolve IP heeft de Kaart Betaling Industrie (PCI) dataveiligheid (DSS) -norm bereikt, die alle 12 secties van de PCI DSS bedekt. De PCI-standaard voor gegevensbeveiliging is een uitgebreide reeks van standaarden. Deze standaarden vereisen dat verkopers en serviceproviders die klant-kaartgegevens opslaan, verwerken of verzenden, zich houden aan strikte informatie-beveiligingscontroles en processen. Deze zijn gecreëerd door de merken die de “PCI Security Standards Council” hebben opgericht, waaronder American Express, Discover Financial, JCB International, MasterCard Worldwide en Visa Inc.

CSA STAR

Evolve IP is een geregistreerd en deelnemend lid van het CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR). De CSA was opgericht om de transparantie van beveiligingspraktijken in cloud dienstverleners te bevorderen. Het is een gratis, openbaar toegankelijk register dat de beveiligingscontroles van verschillende cloud computing-aanbiedingen documenteert, zodat gebruikers de beveiliging kunnen beoordelen van cloud dienstverleners die zij momenteel gebruiken of overwegen in te huren. CSA STAR is vrij voor alle cloud dienstverleners en stelt hen in staat om beoordelingsrapporten in te dienen waarin wordt vastgesteld dat de CSA gepubliceerde beste praktijken worden nageleefd. Het doorzoekbare register stelt potentiële cloud-klanten in staat, de beveiligingspraktijken van aanbieders te beoordelen en hun zorgvuldigheid te versnellen. Dit leidt tot inkoopervaringen van hogere kwaliteit. CSA STAR betekent een grote stap voorwaarts in de transparantie van de industrie en moedigt aanbieders aan om beveiligingsmogelijkheden een onderscheidende markt te maken.

Deloitte’s Technology Fast 500TM

Evolve IP is voor het tweede achtereenvolgende jaar gerangschikt op Deloitte's Technology Fast 500 ™. Technology Fast 500, biedt een ranglijst aan van de 500 snelst-groeiende technologie-, media-, telecommunicatie-, levenswetenschappen - en energietechnologie bedrijven in Noord-Amerika - zowel publiek als privé.

Technology Fast 500 onderscheiding winnaars worden geselecteerd op basis van de procentuele omzetgroei van 2012 tot 2015. De lijst is een echte “Wie is Wie” van technologie, met technologische bedrijven zoals Google, VMware en Facebook.

Red Herring

Red Herring heeft Evolve IP genoemd als een van de Top 100-bedrijven in Noord-Amerika. De Top 100 van Red Herring erkent de leidende en meest veelbelovende privébedrijven van over de hele wereld. Van de meer dan 20 criteria gebruikt om bedrijven te analyseren voor de prijs, werd Evolve IP gewaardeerd voor zijn financiële prestaties, technologische innovatie, klantvoetafdruk, het DNA van de oprichters en de adresseerbare markt.

Elk jaar selecteert Red Herring de prijswinnaars voor Noord-Amerika van ongeveer 1.200 privé gefinancierde bedrijven in de VS en Canada. Red Herring heeft bedrijven sinds 1996 in de gaten gehouden. Zijn organisaties en redacteuren waren een van de eersten die herkenden dat bedrijven zoals Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube, Palo Alto Networks en eBay de manier waarop we leven en werken zouden veranderen.

Entrepreneur

Evolve IP is erkend als een van de "Beste Ondernemingsbedrijven in America" in de Entrepreneur360 ™ Performance Index van Entrepreneur magazine, een studie met een uitgebreide analyse van particuliere bedrijven in Amerika. Op basis van dit onderzoek dat door Entrepreneur is gesmeed, wordt Evolve IP erkend als een bedrijf dat de groei illustreert, niet alleen met bruto-inkomen en netto-inkomen maar ook in duurzaamheid en het vermogen om blijvend succes te behalen.

Volgens Entrepreneur, na het evalueren van ongeveer 10,000 VS gebaseerde bedrijven, verzamelde het team van redacteuren en onderzoekers achter de E360 Performance Index, meer dan 250 fragmenten van de finalisten, met de nadruk op groei ontwikkeling en uitdagingen, het stellen van doelen, toewijzing van hulpmiddelen en beloningssystemen. De analyse onthulde een klasse van vooraanstaande bedrijven, waaronder Evolve IP, waarvan het aanhoudende succes grotendeels is gebaseerd op het superieure waarden scheppen voor hun klanten, het bouwen van een adaptieve leercultuur en een agressieve geografische uitbreiding, waardoor ze vandaag tot de meest dynamische bedrijven in Amerika behoren.

Laatste persberichten

Evolve IP zet sterker in op partnersamenwerking
november 1, 2019 / Evolve IP
Evolve IP zet sterker in op partnersamenwerking ROTTERDAM, Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft in oktober het team Partner management uitgebreid met Patrick Martinus (Manager indirect), Steven van...
Evolve IP behaalt recordomzet in eerste kwartaal van 2019 in Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK)
mei 1, 2019 / Evolve IP
Cloud platform 100% uptime, nieuwe diensten gelanceerd en stijgende klanttevredenheidsscores ROTTERDAM, Nederland Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft vandaag aangekondigd dat het recordverkopen in Europa en het Verenigd Koninkrijk...
Evolve IP leverancier en partner van Mediq Assist in Nederland en Duitsland
april 11, 2019 / Evolve IP
Mediq Assist Duitsland kiest voor implementatie Evolve IP Cloud oplossingen Met gepaste trots kondigen wij aan dat Mediq Assist en Evolve IP Europe het contract hebben ondertekend voor de...
Gratis naar de CCW Berlijn met Evolve IP!
januari 29, 2019 / Evolve IP
Germany is calling! 19 t/m 21 februari staat Evolve IP weer met een eigen stand op de CCW Berlijn! Komt u ons opzoeken? Lees hieronder hoe u aan een gratis...
Bekijk meer
Dichtbij

Contact

or Call +31(0)88 – 428 31 11
Deze site gebruikt cookies voor analytische doeleinden om de inhoud van de site en de advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Meer weten? Raadpleeg onze privacy statement.
Close