Verzoek informatie
+31(0)88 – 428 31 11

Verzoek informatie

or Call +31(0)88 – 428 31 11

In gesprek met Rochdale: “Onze keuze voor klantgerichtheid”

Jaarlijks verwerkt het Klantcontactcentrum van Woningstichting Rochdale zo’n 220.000 telefoontjes. Uiteenlopend van een simpele vraag over een kapotte kraan tot een indringend gesprek over een burenruzie. Dat vraagt om de nodige vaardigheid van de medewerkers én om een solide contactcenter oplossing. Manager KCC Cécile Engelsma en haar team werken met Online Contact Center van Evolve IP.

“Klanten die ons belden kwamen vaak op een dood spoor terecht, gelukkig is dat nu verleden tijd”

Woningstichting Rochdale heeft 450 medewerkers en bezit en beheert vastgoed in de gemeentes Amsterdam, Diemen, Landsmeer, Zaanstad en Purmerend. Daarbij gaat het om 38.000 sociale huurwoningen en bijna 3.000 andere ruimtes, zoals bedrijfsruimten en parkeergelegenheden. Verder biedt Rochdale koopwoningen aan, vaak in gebouwen waar een deel van de appartementen nog huurwoning is. Dit betekent dat de woningstichting ook een belangrijke stem heeft in de VvE.

Telefooncrisis

In 2010 onderging Rochdale een grote reorganisatie. De twee callcentra werden samengevoegd tot één klantcontactcentrum. Doel was niet alleen efficiënter te werken maar, nog belangrijker, de dienstverlening aan de klant te verbeteren. Grote veranderingen dus. Cécile vertelt: “Ook hadden we te maken met een serieuze telefooncrisis, want klanten die ons belden kwamen vaak op een dood spoor terecht. Ze bleven in de loop van het systeem hangen en kwamen er niet meer uit. Voor een organisatie als de onze natuurlijk onacceptabel. Rochdale wil voor haar klant bereikbaar en toegankelijk zijn via diverse communicatiekanalen. Ook hoog tijd dus om de telefonische inrichting op de schop te gooien zodat de klant niet verdwaalt. ”

Stevig fundament

In plaats van het bestaande telefoonsysteem te renoveren, besloot Rochdale over te gaan naar een compleet nieuwe oplossing. Gezien het omvangrijke takenpakket en de daaruit voorkomende diversiteit aan vragen, was het belangrijk dat er echt een stevig fundament kwam voor de dienstverlening van Rochdale. “Wonen is per slot van rekening een eerste levensbehoefte. Als er iets mis is met je huis wil je dat zo snel mogelijk opgelost hebben. Daarbij kiezen klanten vaak nog bewust voor persoonlijk contact via de telefoon zodat een vraag nog kan worden toegelicht. Daarnaast is nog niet elke klant even handig online. Taal speelt soms ook een rol. Mondeling is het uitleggen van een probleem dan weer net even makkelijker dan schriftelijk.

Kiezen voor klantgerichtheid

Al die kennis en kunde vraagt natuurlijk om ondersteuning van een goed telefoonsysteem. Met een lopende telefooncrisis en een klantdienstverlening die onder druk stond, wilde Rochdale het dan ook echt over een andere boeg gooien. Geen eigen hardware meer in huis, geen gewone leverancier maar een echte partner, van 10 lijnen naar 5, goede rapportages, een snelle beheermodule en voldoende mogelijkheden om het systeem aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. “Na een selectieprocedure van 3 maanden zijn we uiteindelijk uitgekomen op het Online Contact Center van Evolve IP. Een SaaS (Software as a Service)-oplossing die voldeed aan al onze eisen en ook nog kostenefficiënt is. Toch hebben we Evolve IP vooral gekozen vanwege haar klantgerichtheid. Want waar ze het op winnen is meedenken en de aandacht die ze je als klant geven. Ze zijn er als je ze nodig hebt en dat is echt een verademing.”

“Waar Evolve IP het op wint is meedenken en de aandacht die ze je als klant geven.”

Uniforme kennis

Nauwelijks een jaar na de introductie van het OCC werd bij Rochdale het ‘Programma Klant’ opgestart. De aandacht verschoof nog meer naar de klant. Dit proces leidde er uiteindelijk toe dat Evolve IP’s OCC gekoppeld moest worden aan een Klant Volg Systeem (KVS) van een andere aanbieder. “Door het ‘Programma Klant’ is onze klantvisie helder geworden en zijn we onze processen klantgericht gaan insteken. Zo is het doodlopen van een telefonisch klantcontact technisch gezien tegenwoordig niet meer mogelijk. Organisatiebrede werkafspraken moeten voorkomen dat Rochdale medewerkers alsnog onbereikbaar zijn voor de klant. Hier is nog wel een slag te slaan. Sinds maart 2013 lopen alle inkomende klantcontacten via het Klantcontactcentrum en wordt gewerkt met een kennis- en klantvolgsysteem, waarmee we in één oogopslag alle klantcontacten kunnen zien. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch en ook fysiek aan de balie of met een medewerker in de wijk. Ook bevat het systeem een uitgebreide kennisbank. Dit zorgt ervoor dat wij onze klant eenduidig en uniform kunnen bedienen. Medewerkers kunnen ook makkelijker een klacht of een vraag alleen afhandelen, zonder dat ze meteen de hulp in hoeven te roepen van hun collega’s in de tweede lijn.”

Twee systemen, één gedachte

De grote uitdaging was om het kennis- en klantvolgsysteem te koppelen met het OCC van Evolve IP. Een ontdekkingstocht voor beide partijen, aangezien dit de eerste keer was dat een dergelijke koppeling werd gemaakt. Maar ook in dit traject bleek de samenwerking prima te verlopen. “Integratie van verschillende ICT-oplossingen kan een nachtmerrie worden. En dan wilden we bij Rochdale ook nog iets gaan doen wat niet eerder was gedaan. Gelukkig is Evolve IP samen met Rochdale en andere partners voortvarend aan de slag gegaan om tot een goed eindproduct te komen. Met als resultaat dat we nu met een unieke en mooie oplossing werken en ik trots en tevreden kan terugkijken op wat we met z’n allen bereikt hebben.”

“Gelukkig is Evolve IP samen met Rochdale en andere partners voortvarend aan de slag gegaan om tot een goed eindproduct te komen.”

Warm doorverbinden

Dankzij de koppeling komt bij een inkomend telefonisch contact de juiste klantkaart in het kennis- en klantvolgsysteem, op basis van nummerherkenning, direct naar voren. Eén van de meest in het oog springende nieuwe opties sinds koppeling van de twee systemen is het ‘warm doorverbinden’. Als het klantcontactcentrum een vraag niet kan beantwoorden, wordt het telefonisch klantcontact op basis van complexnummer en onderwerp gerouteerd naar de juiste collega in de 2e lijn. “Dankzij de koppeling van de twee systemen gaan de schermen met klantinformatie ook mee naar de tweede lijn. Hierdoor weet de collega direct waar het over gaat en hoeft de klant niet twee keer zijn verhaal te doen. Bovendien kunnen mijn collega’s van de eerste en de tweede lijn onderling ook overleggen. Als klant merk je daar niets van. Behalve dan dat je gelijk met de juiste persoon wordt doorverbonden en dat diegene precies weet wat er speelt – ook als je al eerder hebt gebeld.”

Positieve ontwikkeling

Werken met een compleet nieuw systeem en een andere aanpak vergt de nodige gewenning. Zeker binnen een grote organisatie als Rochdale die, ter verbetering van haar dienstverlening, bezig is met een cultuuromslag en mentaliteitsverandering. Er zijn echter al veel positieve stappen gemaakt. “In 2011 kampten we bijvoorbeeld nog met een uitval van 20%, terwijl we nu 91% van de bellers wel kunnen helpen. Verder zijn we van 400.000 naar 220.000 gesprekken per jaar gegaan en neemt de bereikbaarheid steeds meer toe. Ook de eerstelijns afhandeling is beter geworden. Dit bedraagt nu 72%. Uiteindelijk wil Rochdale 80% van alle klantvragen direct afhandelen op het Klantcontactcentrum. Om dit te bereiken moet er nog veel kennis van de 2e lijn aan het Klantcontactcentrum worden overgedragen.”

Aanbevolen
De Evolve IP Compliance CloudTM

Compliance is voor Evolve IP méér dan voldoen aan wet- & regelgeving. Compliance is een manier van zakendoen die het onze klanten mogelijk maakt om zaken te doen.

Bij Evolve IP zorgen we ervoor dat onze systemen en werkwijzen voldoen aan de laatste wet- & regelgeving en dat de data die wij verwerken optimaal beveiligd is. Op deze manier kunnen onze klanten erop vertrouwen dat hun data en de data van hún klanten met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld en beschermd. Dat doen wij met een combinatie van bewezen technologie, processen en adequate controles. Evolve IP is ISO 27001 gecertificeerd en onze worden beveiligings- en privacymaatregelen worden regelmatig geauditeerd, zowel door externe partijen als via interne audits. De Evolve IP Compliance Cloud wordt door een team van Security Officers bewaakt en uitgevoerd, zowel binnen Europa als wereldwijd.

 
 

Compliance may vary by region

Wat Onze Klanten Zeggen
  • “Op papier zag het voorstel van Evolve IP er goed uit, maar ze moesten zich in de praktijk bewijzen met een 'proof of concept'.”

    Don van Arem, Service Desk Manager - Knab

  • “De contact center oplossing zorgt voor minder werkdruk op de afdeling. Uiteindelijk zorgt dat voor meer tevreden klanten”

    Robert Jonker, Manager Customer Service - iBOOD

  • "Met ons oude systeem werkten we zonder sturingsinformatie. Nu krijg ik, wanneer ik dat wil, een overzicht van alle KPI’s."

    Willie Brouwer, Sales Coördinator - Prénatal

Wat de experts denken

Onze door analisten geprezen oplossingen zijn gebouwd op een conforme architectuur van wereldklasse. Deze architectuur gebruikt de blue-chip-technologieën die organisaties al kennen en vertrouwen.

Gartner

We zetten de beste oplossingen in, waaronder: Noodherstel, Contact Center, Geïntegreerde Communicatie, DaaS en IaaS. Onze services zijn door een analist gewaardeerd, door een leverancier gevalideerd, door klanten aanbevolen en bekroond.

HITRUST

Evolve IP is er trots op, dat het de eer heeft om HITRUST CSF gecertificeerd te zijn! Certificering aan het HITRUST Common Security Framework (CSF) bevestigt, dat alle cloudcomputing- en cloud communicatiediensten van Evolve IP, voldoen aan de strengste beveiligingsnormen voor elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (PHI). De HITRUST-beveiligingsstandaard is ontwikkeld door en voor de gezondheidszorg als middel om verder te gaan dan de compliance benodigdheden van HIPAA.

Het HITRUST Common Security Framework (CSF) is ontwikkeld om de vele veiligheids-, privacy- en regulerende uitdagingen waarmee organisaties in de gezondheidszorg worden geconfronteerd aan te pakken. Het HITRUST CSF is ontwikkeld door zorgverleners en IT-professionals om een efficiënt en prescriptief structuur te bieden voor het beheer van de beveiligingsvereisten die inherent zijn aan HIPAA. HITRUST CSF rationaliseert voor de gezondheidszorg relevante regulaties en normen in één overkoepelend beveiligingskader. Een belangrijk gedeelte van het antwoord 'Wat is HITRUST' is dat de CSF op risico's is gebaseerd en op compliance is gebaseerd. Hierdoor kunnen de organisaties de baselines en vendor management-programma's die ze volgen aanpassen op basis van hun specifieke organisatietype, grootte, systemen en wettelijke vereisten.

HIPPA

De privacyreglementen van de Amerikaanse Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) vereisen dat zorgaanbieders, organisaties en hun zakelijke relaties, procedures ontwikkelen en volgen die de geheimhoudingsplicht en veiligheid van beschermde gezondheidsinformatie (PHI) waarborgen wanneer deze wordt overgedragen, ontvangen, behandeld of gedeeld. Dit geldt voor alle vormen van PHI - papier, mondeling en elektronisch, enz. Degenen die zich niet aan HIPAA houden, kunnen last hebben van hoge boetes die voor grote schendingen tot miljoenen dollars oplopen.

De Compliance Cloud ™ stelt gedekte entiteiten en hun zakenpartners die zich aan HIPAA-regulaties moeten houden, volledig in staat om gebruik te maken van een veilige omgeving. Deze kan gebruikt worden om beschermde gezondheidsinformatie (PHI), te verwerken, onderhouden en opslaan en meer.

SSAW 16 Service Organization Control II (SOC 2)

Evolve IP heeft een SSAE 16 SOC 2 Type II-rapport ontvangen over onze interne controles waarmee wij de potentiële risico's, de veiligheid, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid beoordelen, van niet alleen onze cloud-gebaseerde diensten, maar ook de fysieke en logische infrastructuur. Evolve IP gebruikt de gecertificeerde openbare boekhouding firma van Grant Thornton om haar jaarlijkse audit en attest uit te voeren in overeenstemming met de “Uitspraken over Normen voor Attestbetrokkenheid No. 16” en de bijbehorende “Vertrouwde Diensten Principes”, zoals gepubliceerd door de AICPA, om de effectiviteit van Evolve IP’s serviceorganisatie controles te evalueren en controleren.

Forbes

Hoewel Forbes regelmatig verslag en erkenning biedt over Evolve IP, hebben ze Evolve IP onlangs erkend als de "Best Cloud Computing Bedrijven en CEO's om voor te werken in 2017". Ze hebben Evolve IP gerangschikt in de top 3 net achter Google en Microsoft in de Cloud Infrastructuur-classificatie. (Feb 2017). Forbes heeft onlangs ook Evolve IP erkend voor het in de cloud brengen van “Singer Equipment Corporation”, (een mainstream-bedrijf gebaseerd in PA) door middel van uniforme communicatie. (September 2017). Vorig jaar erkende Forbes het onderzoek van Evolve IP van 1.080 leidinggevenden dat de nummer één reden om naar de cloud te gaan dezelfde reden is als dat het wordt vermeden. (Mrt 2016).

Unified Communications Product of the Year

TMC en Internet Telephony Magazine hebben het Verenigde Communicatie -platform van Evolve IP uitgeroepen tot winnaar van het Verenigde Communicatie-product van het jaar 2017. Dit is de zesde keer dat Evolve IP is gehonoreerd met deze prestigieuze prijs en volgt een reeks productinnovaties waarmee het bedrijf zijn internationale dekking snel kon uitbreiden.

Evolve IP's zakelijke samenwerkingshulpmiddelen en IP-telefoonsysteem verbeteren de productiviteit van medewerkers op kantoor en op de weg drastisch met een “Verenigde Communicatie als een Dienst” (UCaaS) -platform. Dit platform integreert stem, video, instant messaging & aanwezigheid (IM & P), op pc delen, audio/ web conferenties en meer. Het bedrijf biedt ook een gesofisticeerd webgebaseerd beheer portaal, OSSmosis®, waarmee beheerders snel en eenvoudig systeemfuncties kunnen configureren en gebruikers kunnen wijzigen zonder dat ze contact hoeven op te nemen met een derde partij voor veranderingen.

Inc.

Inc. Magazine heeft Evolve IP erkend in de 34e jaarlijkse Inc. 500 | 5000. Een exclusieve lijst van snelst groeiende particuliere bedrijven in de Verenigde Staten. De lijst wordt onthuld in het september nummer van Inc. Magazine.

Het verhaal van de Inc. 5000 van dit jaar is het verhaal van groot leiderschap. In een ongelooflijk concurrerend bedrijfsklimaat is er iets buitengewoons nodig om je bedrijf naar de top te brengen, "zegt de heer Eric Schurenberg, hoofd President en hoofdredacteur." Je moet niet vergeten dat het gemiddelde bedrijf op de Inc. 5000, bijna 6 keer zo groot is geworden - sinds 2012. Bedrijfseigenaren bereiken dit soort successen niet per ongeluk.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

Evolve IP heeft de Kaart Betaling Industrie (PCI) dataveiligheid (DSS) -norm bereikt, die alle 12 secties van de PCI DSS bedekt. De PCI-standaard voor gegevensbeveiliging is een uitgebreide reeks van standaarden. Deze standaarden vereisen dat verkopers en serviceproviders die klant-kaartgegevens opslaan, verwerken of verzenden, zich houden aan strikte informatie-beveiligingscontroles en processen. Deze zijn gecreëerd door de merken die de “PCI Security Standards Council” hebben opgericht, waaronder American Express, Discover Financial, JCB International, MasterCard Worldwide en Visa Inc.

CSA STAR

Evolve IP is een geregistreerd en deelnemend lid van het CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR). De CSA was opgericht om de transparantie van beveiligingspraktijken in cloud dienstverleners te bevorderen. Het is een gratis, openbaar toegankelijk register dat de beveiligingscontroles van verschillende cloud computing-aanbiedingen documenteert, zodat gebruikers de beveiliging kunnen beoordelen van cloud dienstverleners die zij momenteel gebruiken of overwegen in te huren. CSA STAR is vrij voor alle cloud dienstverleners en stelt hen in staat om beoordelingsrapporten in te dienen waarin wordt vastgesteld dat de CSA gepubliceerde beste praktijken worden nageleefd. Het doorzoekbare register stelt potentiële cloud-klanten in staat, de beveiligingspraktijken van aanbieders te beoordelen en hun zorgvuldigheid te versnellen. Dit leidt tot inkoopervaringen van hogere kwaliteit. CSA STAR betekent een grote stap voorwaarts in de transparantie van de industrie en moedigt aanbieders aan om beveiligingsmogelijkheden een onderscheidende markt te maken.

Deloitte’s Technology Fast 500TM

Evolve IP is voor het tweede achtereenvolgende jaar gerangschikt op Deloitte's Technology Fast 500 ™. Technology Fast 500, biedt een ranglijst aan van de 500 snelst-groeiende technologie-, media-, telecommunicatie-, levenswetenschappen - en energietechnologie bedrijven in Noord-Amerika - zowel publiek als privé.

Technology Fast 500 onderscheiding winnaars worden geselecteerd op basis van de procentuele omzetgroei van 2012 tot 2015. De lijst is een echte “Wie is Wie” van technologie, met technologische bedrijven zoals Google, VMware en Facebook.

Red Herring

Red Herring heeft Evolve IP genoemd als een van de Top 100-bedrijven in Noord-Amerika. De Top 100 van Red Herring erkent de leidende en meest veelbelovende privébedrijven van over de hele wereld. Van de meer dan 20 criteria gebruikt om bedrijven te analyseren voor de prijs, werd Evolve IP gewaardeerd voor zijn financiële prestaties, technologische innovatie, klantvoetafdruk, het DNA van de oprichters en de adresseerbare markt.

Elk jaar selecteert Red Herring de prijswinnaars voor Noord-Amerika van ongeveer 1.200 privé gefinancierde bedrijven in de VS en Canada. Red Herring heeft bedrijven sinds 1996 in de gaten gehouden. Zijn organisaties en redacteuren waren een van de eersten die herkenden dat bedrijven zoals Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Skype, Salesforce.com, YouTube, Palo Alto Networks en eBay de manier waarop we leven en werken zouden veranderen.

Entrepreneur

Evolve IP is erkend als een van de "Beste Ondernemingsbedrijven in America" in de Entrepreneur360 ™ Performance Index van Entrepreneur magazine, een studie met een uitgebreide analyse van particuliere bedrijven in Amerika. Op basis van dit onderzoek dat door Entrepreneur is gesmeed, wordt Evolve IP erkend als een bedrijf dat de groei illustreert, niet alleen met bruto-inkomen en netto-inkomen maar ook in duurzaamheid en het vermogen om blijvend succes te behalen.

Volgens Entrepreneur, na het evalueren van ongeveer 10,000 VS gebaseerde bedrijven, verzamelde het team van redacteuren en onderzoekers achter de E360 Performance Index, meer dan 250 fragmenten van de finalisten, met de nadruk op groei ontwikkeling en uitdagingen, het stellen van doelen, toewijzing van hulpmiddelen en beloningssystemen. De analyse onthulde een klasse van vooraanstaande bedrijven, waaronder Evolve IP, waarvan het aanhoudende succes grotendeels is gebaseerd op het superieure waarden scheppen voor hun klanten, het bouwen van een adaptieve leercultuur en een agressieve geografische uitbreiding, waardoor ze vandaag tot de meest dynamische bedrijven in Amerika behoren.

Laatste persberichten

Evolve IP behaalt recordomzet in eerste kwartaal van 2019 in Europa (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK)
mei 1, 2019 / Evolve IP
Cloud platform 100% uptime, nieuwe diensten gelanceerd en stijgende klanttevredenheidsscores ROTTERDAM, Nederland Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft vandaag aangekondigd dat het recordverkopen in Europa en het Verenigd Koninkrijk...
Evolve IP leverancier en partner van Mediq Assist in Nederland en Duitsland
april 11, 2019 / Evolve IP
Mediq Assist Duitsland kiest voor implementatie Evolve IP Cloud oplossingen Met gepaste trots kondigen wij aan dat Mediq Assist en Evolve IP Europe het contract hebben ondertekend voor de...
Gratis naar de CCW Berlijn met Evolve IP!
januari 29, 2019 / Evolve IP
Germany is calling! 19 t/m 21 februari staat Evolve IP weer met een eigen stand op de CCW Berlijn! Komt u ons opzoeken? Lees hieronder hoe u aan een gratis...
Transformatie van Mtel/Evolve IP Europe bijna voltooid
november 27, 2018 / Evolve IP
Het netwerk van de volgende generatie biedt geavanceerde functies, producten, verbeterd netwerkbeheer en betrouwbaarheid WAYNE, Pa. – 27 november 2018 – Evolve IP®, The Cloud Strategy Company™, heeft vandaag aangekondigd...
Bekijk meer
Dichtbij

Contact

or Call +31(0)88 – 428 31 11
Deze site gebruikt cookies voor analytische doeleinden om de inhoud van de site en de advertenties aan te passen aan jouw interesses. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Meer weten? Raadpleeg onze privacy statement.
Close