Plan een afspraak

Work Anywhere

Over Evolve IP

Veiligheid en privacy

Privacy policy Evolve IP

Evolve IP gaat zeer zorgvoldig om met uw gegevens. Het zit in onze aderen om vertrouwelijk met uw persoonlijke informatie om te gaan zoals uw naam, postadres, email-adres of telefoonnummer.

Privacy Policy

Algemeen
Het beleid van Evolve IP is erop gericht dat persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres of telefoonnummer privé en vertrouwelijk zijn. Aangezien uw privacy belangrijk is voor ons, hanteert Evolve IP een privacybeleid voor haar website om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verzamelen, gebruiken of verstrekken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die welke hieronder worden genoemd, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben of de wet dit vereist. En we garanderen dat we ons houden aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om (persoons) gegevens te beveiligen. En door u in staat te stellen uw privacy-rechten uit te oefenen, zoals het recht op toegang, het recht om te wijzigen / herstellen, het recht om te worden vergeten, het recht op beperking van verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

De gegevens die wij verzamelen:

Gegevens over de activiteit op de website
Telkens wanneer een bezoeker op deze website komt, verzamelt en registreert onze webserver bepaalde informatie. Deze toegangsregistraties worden gedurende een redelijke termijn bewaard. Zij omvatten onder meer het TCP-/IP-adres van uw apparaat, uw gebruikersnaam (indien van toepassing), datum, tijd en welke bestanden zijn geopend. Deze registraties worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van prestaties, bruikbaarheid, websitebeheer en veiligheid, en om de ervaring van bezoekers van onze website te verbeteren. Zij worden op generlei wijze verkocht of gedeeld met externe organisaties.

Cookies & soortgelijke technologieën
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Deze gegevens bestaan vaak uit een reeks cijfers en letters die uw computer op unieke wijze identificeren, maar deze kan ook andere informatie bevatten. Sommige cookies worden geplaatst door derden die namens ons handelen. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren en instellingen op te slaan en te respecteren, u in staat te stellen in te loggen, op interesses gebaseerde advertenties te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en andere hieronder beschreven legitieme doeleinden te vervullen. Onze website en applicaties bevatten ook web beacons of andere vergelijkbare technologieën, zoals hieronder beschreven.

Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën
Evolve IP gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de context of het product, waaronder:
• Security. We gebruiken cookies om informatie te verwerken die ons helpt onze producten te beveiligen, maar ook om fraude en misbruik te detecteren.
• Het opslaan van informatie die u verstrekt aan een website. We gebruiken cookies om informatie die u deelt te onthouden. Wanneer u informatie verstrekt aan Evolve IP, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier op onze websites invult, slaan wij de gegevens op in een cookie om de informatie die u hebt ingevuld te onthouden, zodat u deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen voor toekomstige downloads.
• Sociale media. Sommige van onze websites bevatten cookies voor sociale media, waaronder cookies waarmee gebruikers die zijn aangemeld bij de sociale-mediaservice inhoud kunnen delen via die service.
• Feedback. Evolve IP gebruikt cookies om u feedback op een website te geven.
• Interest based advertising. Evolve IP gebruikt cookies om gegevens over uw onlineactiviteiten te verzamelen en uw interesses te identificeren, zodat we u de advertenties kunnen bieden die voor u het meest relevant zijn.
• Analytics. We gebruiken cookies van eerste- en derde- partijen en andere identificatiegegevens om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of dienst te tellen en om andere statistieken te ontwikkelen over de werking van onze producten.
• Prestatie. Evolve IP gebruikt cookies om inzicht te krijgen in en te verbeteren hoe onze producten en website presteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om gegevens te verzamelen die helpen bij load balancing; dit helpt ervoor te zorgen dat onze websites actief blijven.

Derden kunnen ook cookies plaatsen wanneer u Evolve IP-websites bezoekt. Bijvoorbeeld:
• Bedrijven die we inhuren om namens ons diensten te leveren, zoals site analytics, plaatsen cookies wanneer u onze sites bezoekt. Zie onderstaande opt-out links.
• Bedrijven die content leveren, zoals video’s of nieuws, plaatsen op eigen initiatief cookies. Deze bedrijven gebruiken de gegevens die zij verwerken in overeenstemming met hun privacybeleid, waardoor deze bedrijven informatie over uw activiteiten op verschillende websites, in apps of onlineservices kunnen verzamelen en combineren.

Hoe cookies te beheren
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar bieden functies waarmee u ze kunt blokkeren of verwijderen. Raadpleeg de privacy- of helpdocumentatie van uw browser voor instructies voor het blokkeren of verwijderen van cookies in andere browsers.

Ons gebruik van Web Analytics Services
De website van Evolve IP maakt gebruik van technologieën van externe analyseproviders, die ons helpen geaggregeerde statistieken te verzamelen over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere activiteiten. Deze technologieën stellen de analyseproviders in staat om hun eigen cookies of andere identificatiemiddelen op uw apparaat in te stellen of te lezen, waarmee zij informatie over uw onlineactiviteiten kunnen verzamelen over toepassingen, websites of andere producten. We verbieden echter dat deze analyseproviders web beacons op onze sites gebruiken om informatie te verzamelen of te openen die u direct identificeert (zoals uw naam of e-mailadres).

U kunt zich afmelden voor het verzamelen of gebruik van uw gegevens door een aantal van deze analyseproviders door op de volgende koppelingen te klikken:
• Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
• Google AdWords: https://policies.google.com/technologies/ads
• Outbrain Inc .: https://www.outbrain.com/legal/privacy
• Marketo: https://documents.marketo.com/legal/cookies

Advertising
Met advertenties kunnen we sommige van onze producten aanbieden, ondersteunen en verbeteren. Evolve IP gebruikt niet wat u schrijft in e-mail of chat, zegt in video-oproepen of voicemail, of uw documenten, foto’s of andere persoonlijke bestanden om advertenties naar u te richten. We gebruiken andere gegevens, hieronder gedetailleerd, voor reclame in onze producten en voor eigendommen van derden.
Bijvoorbeeld:
• We kunnen gegevens die we verzamelen delen met derden, zoals Marketo, Google Analytics of Facebook (zie hieronder), zodat de advertenties die u ziet op andere sites en in apps die door deze partners worden onderhouden, relevanter en waardevoller voor u zijn.

De advertenties die u ziet, kunnen worden geselecteerd op basis van gegevens die we over u verwerken, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie of de inhoud die u bekijkt.

De advertenties die u ziet, kunnen ook worden geselecteerd op basis van andere informatie die in de loop van de tijd over u is verkregen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites, evenals de sites en apps van onze adverteerders en partners. We verwijzen naar deze advertenties als ‘op interesses gebaseerd adverteren’ in deze verklaring.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres of telefoonnummer worden uitsluitend verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Dergelijke gegevens worden ontvangen wanneer u een e-mail verzendt via de website of anderszins contact opneemt, zoals het invullen van een online formulier (bijvoorbeeld voor het inschrijven voor een webinar, het downloaden van content, enz. ). De persoonsgegevens die u aan Evolve IP verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om te reageren op een verzoek om informatie. Persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of verhuurd.

Persoonsgegevens die wij verzamelen, anders dan hierboven beschreven, kunnen door Evolve IP worden gebruikt om diensten aan u te leveren, onze activiteiten, aanbiedingen of diensten te adverteren of verkopen, onze boekhouding bij te houden, gegevens van transacties bij te houden en voor financieel beheer van ons bedrijf. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres aan ons verstrekt, dan kunnen wij u e-mails sturen (waarvoor u zich kunt afmelden) met informatie over de diensten, producten, aanbiedingen en partnerschappen van Evolve IP. Zie het onderdeel ‘E-mailberichten’ hieronder voor meer informatie over hoe en waarom wij e-mails naar u kunnen sturen.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan personen binnen de Europese Unie en aan personen in andere landen waar wetgeving geldt die mogelijk geen gepast beschermingsniveau waarborgt. Wij doen er alles aan om de wetgeving na te leven die geldt in het land waaruit uw persoonsgegevens werden overgedragen indien wij van mening zijn dat de wetgeving in het land waarnaar uw persoonsgegevens werden overgedragen geen gepast beschermingsniveau waarborgt.
Evolve IP voldoet aan het tussen de Europese Unie en de Verenigde staten afgesloten Privacy Shield Framework en het tussen Zwitserland en de Verenigde Staten afgesloten Privacy Shield Framework. Zie ons ‘Privacy Shield-beleid’ op https://www.evolveip.net/about/privacy-shield-policy.

E-mailberichten:
Wij kunnen:
• Een bevestiging ontvangen wanneer u een e-mail van Evolve IP opent en wij kunnen deze informatie gebruiken om de e-mails die wij naar u sturen te personaliseren en relevanter voor u te maken.
• E-mails versturen met informatie over Evolve IP of onze partners, waaronder aanbiedingen en evenementen.
• Uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over Evolve IP, onze producten en diensten en onze partners, indien u het aanvraagformulier op de website invult.
U kunt aangeven dat u niet door ons benaderd wilt worden door een e-mail te sturen naar info@evolveip.eu of door u af te melden via de link in een van onze e-mails.

Indien een gebruiker onze ‘tip een vriend’-functie gebruikt om een vriend(in) te informeren over onze website of dienst, dan vragen wij hem/haar naar de naam en het e-mailadres van deze vriend(in). U bevestigt dat u de benodigde toestemming hebt om de naam en het e-mailadres van uw vriend(in) voor dit doeleinde aan ons te verstrekken.
Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen om ons te helpen bij een van de bovenstaande e-mail- of reclamefuncties. Wanneer wij dit doen, verplichten wij deze dienstverleners om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen of anderszins in te stemmen met het waarborgen van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Gegevens uit andere bronnen:
Om ons beter in staat te stellen om u relevante reclame, aanbiedingen en diensten aan te bieden, kunnen wij uit andere bronnen persoonsgegevens van u verkrijgen en aan onze accountgegevens toevoegen.

Gegevens die u op onze website plaatst:
Onze website kan u in de gelegenheid stellen om opmerkingen en identificerende gegevens te plaatsten, zoals bij onze Blog, op http://www.evolveip.nl/kennisbank. Wanneer u een reactie plaatst bij de blog, dan kunnen deze gegevens via openbare wegen zichtbaar worden, zoals via zoekmachines of andere voor het publiek toegankelijke platforms, waardoor zij door derden kunnen worden ‘gecrawld’ en doorzocht. Plaats geen informatie die u liever niet aan het grote publiek kenbaar maakt.

Afmelden
Evolve IP respecteert uw privacy en heeft niet de intentie om contact met u op te nemen als u daar geen behoefte aan hebt. Als u om welke reden dan ook geen berichten van Evolve IP meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@evolveip.eu met ‘Afmelden’ in het onderwerp en andere gegevens die wij nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen. U kunt ook op de link klikken onder aan een van de e-mails die u van Evolve IP ontvangt om u af te melden.

Zal Evolve IP de gegevens die zij ontvangt delen?
Gegevens over onze klanten vormen een integraal onderdeel van ons bedrijf. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verhuren of verkopen. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met entiteiten die zeggenschap uitoefenen over of onder zeggenschap of onder gezamenlijke zeggenschap vallen van Evolve IP en zoals hieronder is beschreven:

1. Vertegenwoordigers en dienstverleners
Wij schakelen andere bedrijven en mensen in om namens ons werkzaamheden te verrichten en wij kunnen uw persoonsgegevens (of niet persoonsgebonden gegevens over u) met hen delen om producten of diensten aan u te leveren of met u te communiceren, zoals het sturen van reclameuitingen of aanbiedingen. Voorbeelden kunnen zijn: dubbele gegevens van klantenlijsten verwijderen, gegevens analyseren, marketingondersteuning bieden, de facturering verzorgen, creditcardbetalingen verwerken, technische ondersteuning voor onze diensten verzorgen, klantenservice verzorgen en het uitvoeren van analyses met betrekking tot onze producten of diensten. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens verstrekken aan vertegenwoordigers en dienstverleners voor het controleren of verwerken van samengevoegde gebruiksgegevens die wij aan onze partners verstrekken. Wanneer wij deze gegevens op deze manier gebruiken, verplichten wij de vertegenwoordiger of dienstverlener om ermee in te stemmen om de vertrouwelijkheid te bewaren en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

2. Bedrijfsovernames
In sommige gevallen kunnen wij activa of bedrijven kopen of verkopen. Bij dit soort transacties zijn klantgegevens typisch een van de activa die worden overgedragen. Als Evolve IP of vrijwel alle activa wordt of worden overgenomen of indien daartoe een voorstel wordt gedaan, dan zijn klantgegevens een van de activa die in het kader van het verkoopproces worden overgedragen. Mocht dit gebeuren, dan zullen wij ernaar streven dat de verwervende entiteit zich ertoe verplicht de beleidsregels die zijn vastgelegd in dit privacybeleid na te leven.

3. Bescherming van Evolve IP en anderen
Wij kunnen persoonsgegevens (of niet persoonsgebonden gegevens) bekendmaken wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit nodig is om de wet na te leven, onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Evolve IP, onze werknemers, onze gebruikers of andere personen of entiteiten te beschermen. Hieronder valt eveneens het uitwisselen van gegevens met ander bedrijven en organisaties ter voorkoming van fraude en vermindering van kredietrisico’s.

Kennisgeving van andere openbaarmakingen
Behalve zoals hierboven is uiteengezet, zult u op de hoogte worden gesteld wanneer uw persoonsgegevens met derden kunnen worden gedeeld.

Gelieerde ondernemingen waarover wij geen zeggenschap hebben
Wij zijn aangesloten bij of werken nauw samen met een aantal bedrijven. In bepaalde gevallen opereren deze bedrijven achter de schermen, binnen de dienst of via de website. In andere gevallen verkoopt Evolve IP producten of diensten in samenwerking met gelieerde ondernemingen. Wanneer wij voornemens zijn om uw gegevens met gelieerde ondernemingen te delen en indien de gegevens gebruikt kunnen worden op een andere manier dan voor het promoten en leveren van de producten en diensten van Evolve IP, dan zullen wij dit bekendmaken en u de mogelijkheid bieden om u daarvoor af te melden.

Gegevensoverdracht
Uw persoonsgegevens kunnen tussen divisies of dochterondernemingen van Evolve IP, LLC. worden gedeeld voor het uitvoeren van onze activiteiten en aanbieden van onze producten en diensten.

Zijn de gegevens over mij goed beveiligd?
Alle door Evolve IP verzamelde en bewaarde klantgegevens worden in een veilig corporate datacenter en/of anderszins bewaard volgens best practice op het gebied van toegangsbescherming. Uitsluitend werknemers die klantgegevens nodig hebben om een bepaalde functie uit te oefenen (bijvoorbeeld een medewerker klantenservice), hebben recht op toegang daartoe. Al onze werknemers worden up-to-date gehouden over onze privacy- en veiligheidspraktijken. Houd er echter rekening mee dat beveiligingsprocedures nooit het risico van inbraak of hacking voor de volle 100% kunnen beperken.

Hoe kan ik gegevens over mij aanpassen of verwijderen?
Denkt u dat de persoonsgegevens die Evolve IP over u heeft verzameld en bewaard mogelijk niet juist zijn of wilt u dat wij deze gegevens uit onze systemen verwijderen? Stuur een e-mail naar info@evolveip.eu zodat wij de gegevens kunnen corrigeren of verwijderen.

Wijzigingen in het beleid
Wijzigingen in het privacybeleid van Evolve IP zullen onmiddellijk op deze website kenbaar worden gemaakt.

Meer weten over uw veiligheid en privacy?

Neem gerust contact op met Evolve IP. Wij beantwoorden graag uw vragen.